עמוד:7

1 ) . 4 השלישי ... ביום הזה" ( פסיק א ) רש"י מפרש ימקזביר : " ביום הזה" — בראש חלש . כתב לפי רש"י _ איזה יום מספר בפסוק ? . 5 כתב : אקה " < הוא ה"חךש השלישי ? " ך 3 יז : החךעו הראעוון הוא ני 9 ן . . 6 קרא : בפרקים TI ' I יט-כ תקראו ; 11 ותלמדו 11-1 על מתן תיירה במעמד סיני . מתן תוךה 5 מן 4 מד סיני היה ברית : ברית בין ד' ובין עם ישראל . גם בס ? ר בראיית למךנו על ברית — זוכרים ? על ברית ארות חשובה מספר בראשית תקראו בעמוד הבא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר