מתוך:  > מתן תורה

עמוד:3

תכנית : T העבודה T : T לאחר עזתגמר כל יחיךה — סמן V במקום המתאים . לסקרנים בלבד : . 1 כמה יחידות יש בחוברת זו י . . 2 קרא את הטור עזם היחיךה . הקף את שמו"ת הןחידות , שבהן תלמד על הברית . . 5 באיזו יחיךה תלמד על ע ^ זךת הךבר 1 תי סמן אותה ב ^ בע . לפןץף חו ^ לת עבודה בנושא : מתן תורה פרק יט , פרק ם ( א-יא 5 , ( ךק כ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר