מתוך:  > מתן תורה

עמוד:2

הנה הקזמלים החדלים שבחו ^ ךת זו : קךא כתב המלין לעזלתף הפרקזנים מפרעזים מתח קו ... הקף ... סמן בצבע בדק שוידוח עם סבךיף : בחר לף קבוצת חברים . גזר כאן נפגשימ עם מוךה וחברים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר