עמוד:11

—ויזכר - • אלקים ••• • ו את • ברית • 1 * • . 1 מה זכר הי ? קרא TI : פסוק I T כד והשלם :- •• : " ויזכ י ר אלקים את . את ואת . וו > והשלם נ את אברהם — עם אברהם . את יצחק — את יעקב —. 2 ב 1 או נחזר לספר בראשית ונבדק .. , מה .- הבטיח . ה' לשלש « . . ת האבות . T T לאברהם : לזרעך נתתי את הארץ הזאת " ... ( בראשית פרק טו פסוק יד (! ליצחק : ... : I T : כי לף 1 ; ולזרעך ! -: :- : אתן : / ???; את ? כל r הארצת TT- : T האל •• " ... ( בראשית פרק כר פסוק ג ) ליעקב ... " : 1 - ; - : הארץ : Iv T T אשר v - אתה T - שכב •• עליה — T V T לך 1 : אתננה •• TV : ולזרעך " . I v 1- : ( בראשית פרק כח פסיק יג ) הקף את המלים הדומות שחוזרות בפסוקים . שים לב ! לא צריך להקיף את המלה "את . " מה הבטיח ה' לשלש ת האבות ? | כאן T נפגשים T ; ? עם * מוירה - T וחברים . ... -.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר