עמוד:7

; / # 77 / 7 f ויהי בימים הרבים קרא TI ! פרק •" . ? I ב פסוקים : I כג-כה . העזר במלון . 7 . 1 ןךא פסוק כג . העזר במלון והשלם : " ימים T / ' זאת אומרת . • • _ : סמן / י ליד התשובה הנכונה " * ויהי .. בימים T- הרבים T ההם T •• " ( פסוק I r כג ) < זאת אומרת : עברו בינתים הךבה ימים . עברו בינתים מעט שנים . עברו בינתים הךבה שנים . . 2 מלך מצרים מת . מה עשו בני ישראל ? כתב בלשון התורה 1 ( פסוק כג ) בני ישראל נאנחו F וצעקו : ענה : בגלל מה נאנחו בני ישראל ? אל מי צעקו I : T בני : •• ישראל T : לעזרה ? T : ?/ :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר