עמוד:6

עני T : עמי - — הסבל של עמי . פקד — זכר , בא לבקר מישהו ולבדק , מה קורה - פקד I T פקדתי : I- T אתכם . •• : •?• — זכךתי אתכם , באתי לךאות , מה קורה לכם . יי קם — בידים ריקות , בלי כלום . T # בה T כבשרו — T t חזרה והיתה כמו כל הבשר שלו , זאת אומרת ; בריאה ולא מצרעת . שועתם — TT : - צעקתם , ' T I T -: - הצעקה I TT 1 - שלהם v T v לעזרה . T ! v : של נעליף — חלץ , הורד את הנעלים שלף . תקרב — תתקרב . " פרעה " T לא היה T T השם : T הפרטי T : - של v מלול I v v מסים : . , T אלא השם של שושלת , מ ^ זפחה של מלכים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר