עמוד:4

מלון את ( אות ) — סימן . אכל — נשרף . אסרה — TV . T אגש . ארץ זבת חלב וךבש — ארץ שכאלו נוזלים ממנה חלב וךבש . בכפו - בכף ; ד . 1 בלבת אש — בלהבה TT v : של אש . הבא — שים . הלם - לכאןואחז — ותחזיק . ואנכי אהיה עם פיר — אני אעזר לף בךבוךף . והוריתי אתכם — אני אלמד אתכם . והודיתיף — אני אלמד אותף . ויזעקו - זעקו . צעקו . — החזיק . 1 יחר אף ה' — חרה אף ה / ה' כעס . יינהג — נהג , הוביל . - וינס - TT נס . ברח . וירא — נךאה . ינזבחה — נקריב זבח — קךבן לה' — על המןבדו . ונצלתם — תרו קנר . — יראה א 1 תף . ושאלה — תקןח בהשאלה כדי להשתמש ואחר כך להחןיר . ותעל — עלתה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר