עמוד:3

תכנית 1 T העבודה -: T לאחר - - : שתגמר v : כל T יחידה 1 — T סמן - •• 1 במקום P T - המתאים : - - : עמוךים 51 , 48-47 , 37 , 33 , 20 , 15 הם פעיל 1 » ת ךשות . איזה V מהם V " מצא T T חן 11 " בעיניך •• ? 1 V לפניף חוברת עבודה בגוישא : הי מת ? 3 ה ל משה בפנה §) ךק ב פסוק כג — פךק ד פסוק יז <

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר