עמוד:2

למורה לחוברת זו נלווה קובץ תשובות . בקובץ דפי תשובות לעמודים נבחרים מתוך החוברת — ולא לחוברת כולה . את קובץ התשובות מומלץ לרכוש כפריט קבוצתי . התצלומים שבחוברת הודפסו ברשותם האדיבה של המוסדות האלה : © י . אורנשטיין , הוצאת ספרים "יבנה" בע '' מ — עמ' — The Metropolitan Museum of Art © . 50 , 22 , 13 , 9 , 8 עמ' © . 45 ד '' ר דוד דרום — עמ' © . 33 , 18 הוצאת סטימצקי בע '' מ — עמ' . 31 — Museum of Fine Arts , Boston © עמ' © . 59 מוזיאון ישראל - עמ' . 60 , 48 , 34 , 20 התצלום על שער החוברת — באדיבות מוזיאון ישראל . התמונה על העטיפה האחורית — באדיבות ד"ר דוד דרום .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר