עמוד:11

ו 5 ני ישראל פרו ו ישךצו ויךבו . 1 העזר במלון וכתב : לשון התורה ( פסוק ז ) הפרו # " ובני ישראל ובני ישראל פרו וישרצו .... וירבו .. _ ויעצמו במאד מאד ' ... . 2 ל , ךא פסוק ו וכתב : מתי כל זה קרה ? ר ^ ז"י מפרש ומסביר — "וי ^ זךצו" ן שהיו T V הנשים T העבריות T |• יולדות ששה בכרס אחת : ששה ילדים בבת אחת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר