עמוד:5

סמן / י לי 7 _ התשובה הנכונה של ההתחלה פסוק א בחמ # ^ מות — # זונה מההתחלה של הפסוק מחמש בראיית . חוזרת בךיוק על ההתחלה של הפסוק מחמ # ז בראשית . . 2 הפרשנים גואלים : למה י יי המלים הראשונות T בחמש ••• " שמ 1 ת .. חוזרות בךירק על המלים מחמש בראשית ? פד : - י שז I T אחד TV עונה v ומסביר - : : בספר בראיית כתוב : "ואלה שמות בני ישראל , " : ואותו הפסוק 1 T - עצמו : - חוזר גם בתחלת ספר שמות . כי אף 1- על פי ... # . זספר . .. .. בראשית . .., וספר .. . ... שמות , הם שני ספרים , הספור מחבר בפסוקים לחוזרים . ( על פי הרמב"ן ) כתב : לפי . . הפרוש .. - שקראת : T rfr v למה המלים הראשונות בחמש שמות חוזרות בדיוק על המלים הראשונות מחמש בראשית ? העזר במלים המרגשות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר