עמוד:3

ידע - הכיר . יפיץ — יתרבה מאוד מאוד . יצאי יךף ? עקב — שנולדו ל ? עקב . יראו ... f את v האלקים — I ? v : T האמינו באל קים . כי חיות הנה — כי הן יולדות בעצמן . למען ענתו בסבל תם — כדי * 1 לענות ~ J אותו בעבודה T T-: קשה , T I שיסבל . ;« « מילדות — נשים שעוזרות ליולדת ללדת את התינוק . נתחכמה — נתחכם , נעשה תחבולות . ערי "T מסכנות — 1 : ערים שיש בהן מחסנים גדולים ( או בתי אוצרות . ( ? ז ילבה — כדי " 1 שלא • • יתרבה - ! . -. פרו — הולידו ילדים . תחיון — תחיו , תשאירו בחיים . תקראנה — תקרה , תהיה . תשליכהו — תשליכו אותו , תזךקו אותו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר