עמוד:2

מלון ביתו השבט שלו . ( שבט הוא משפחה גדולה ( . בעבודה ק # ה , 1 ## בךת ומפרכת את הגוף . גוי — עם . דור — האנשים T-t T שחיו T V באותו 1 זמן . 1 ~ 1 היאורה - T > ~ ליאור . הילוד — שנולד . תמיתו , תהרגו . ריבן בנה . . וייטב היטיב , עשה # יהיה להן טוב . וימררו את חייהם הציקו • 1 להם v T מאוד . : רעבדו העבידו , ' . . .., .. . הכריחו 1 אותם T לעבד . -1 - _ ויעצמו , _ - נעשו עצומים : גדולים וחזקים . ^ 1 קם מלך מלך מלך . וירב התרבה . T — 1 וישךצו התרבו - 1 במהירות 1 כמ 1 1 שרצים T : . ( שרצים הם בעלי חיים קטנים ( . -ותחיינה — T v - : השאירו בחיים . ותיראנה ... את האלקים — האמינו באלק ים . חמר — אדמה רטבה , כמו בץ . V כ ^ זהיו T בונים בנין , 'IT : היו T משתמשים 1- ! בחמר t כדי להדביק לבנים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר