עמוד:ב

התצלומים שבחוברת הודפסו ברשותם האדיבה של המוסדות האלה : © מוזיאון ישראל — עמ' © . 7 י . אורנשטיין , הוצאת ספרים "יבנה" בע"מ - עמ' — The Metropolitan Museum of Art © . 17 'DV — Thames & Hudson © . 18 , 15 עמ' © . 33 , 24 , 17 הוצאת סטימצקי בע"מ ( מתוך הגדת ליוררני ) — עמ' © , 43 , 37 האוניברסיטה הפתוחה — עמ' . 41 התצלום על שער החוברת — באדיבות הוצאת סטימצקי בע"מ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר