עמוד:204

א . ביצוע הניסוי בהדמיה . 1 סרטטו , באמצעות תוכנת ההדמיה , את מעגל הניסוי המתואר באיור . 2 . 19 . 5 בחרו ב-ח 1 ^ 0 ו 11 ז Analyses Setup- ! , 811 ואז בחרו . Transient / F 0 urier-3 הגדירו את זמן ההתחלה ( Start Time ) ל 18 \ 1 % - ואת הזמנים . 3 . 18 | as ^ Max Step- ) Step Time הריצו את המעגל , ומדדו , בעזרת משקף תנודות , את המתח על הקבל C , ואת המתח במוצא האל-יציב . העתיקו את חלון התוכנה המתאר את צורת הגלים המתקבלות לדוח הניסוי . A בעזרת שני הסמנים האופקיים , , d-1 c מדדו את רמות המתח שביניהן מתקבלת צורת הגל של הקבל , C ] וכתבו אותן בדוח הניסוי . . 5 בעזרת שני הסמנים האנכיים , , bo r מדדו את זמני הפריקה והטעינה , 7 } ו- י , 7 וכתבו 2 אותם בדוח הניסוי . . 6 הקטינו את התנגדותו של הנגד . 1 Y . Qr ? R מדדו שוב את הזמנים zr H T את זמן x 2 המחזור ואת תדר התנודות . כתבו את תוצאות המדידות בדוח הניסוי . עיבוד תוצאות ההדמיה . 1 השוו את תוצאות המדידות של רמות המתח שביניהן מתקבלת צורת הגל של הקבל C ] עם תוצאת החישוב שהתקבלה בשאלה . 2 . 19 . 2 השוו את תוצאות המדידות של זמני הפריקה והטעינה , tnai 7 } עם התוצאות שהתקבלו בדוגמה . 3 . 19 . 1 הסבירו מדוע התקבלה צורת גל כמעט סימטרית בסעיף 6 של הניסוי . A בסעיפים 5 ו6- של הניסוי התקבלו במוצא של האל-יציב דופק חיובי ראשון הגדול יותר מזמן הטעינה . /} הסבירו מדוע . ב . ביצוע הניסוי על לוח בנייה 1 הרכיבו את מעגל הניסוי המתואר באיור 19 . 5 על לוח בנייה . . 2 ספקו למעגל מתח הפעלה של . 3 . 6 V מדדו , בעזרת משקף תנודות , את המתח על הקבל 6 } ואת המתח במוצא האל-יציב , וסרטטו גרפים המתארים את מהלכם . העתיקו את הגרפים לדוח הניסוי . A מדדו את זמני הטעינה והפריקה , 7 } ו , 1- וכתבו אותם בדוח הניסוי . 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר