עמוד:202

ד . חשבו את ההספק המתפתח בנורת הלהט עבור שלושת גורמי המחזור שחישבתם בסעיף ג . הניחו שההספק הנקוב על המנורה הוא 1 . 2 W במתח של . 12 ¥ רשות : מימוש של רב-רטט אל-יציב באמצעות הרכיב 555 המיוצר בטכנולגיית CMOS הגרסה המשופרת של הרכיב , 555 המסומנת , C 5550 היא בעלת הדקים זהים לאלה המצויים כגרסה ה '' ישנה . " מתחי המוצא הלוגיים ח ו ' 0 ' - בהדק 3 הם המתח (' £ ? £ ? ו0- בהתאמה . גרסה זאת מאפשרת מימוש של רב-רטט על-ידי הוספת שני רכיבים בלבד , כמתואר באיור . 19 . 4 השימוש בגרסת CMOS מאפשר קבלת גל ריבועי סימטרי דבר שאינו אפשרי בטכנולוגיה אחרת . זמן הטעינה והפריקה זהים , וערכם הוא 1 שאלה 19 . 2 השאלות שלפניכם עוסקות במעגל המתואר באיור . 19 . 4 א . חשבו את הזמנים T , 7 ) ואת זמן המחזורי . ב . הסבירו מדוע , במעגל המתואר באיור , 19 . 4 מחברים את הנורה להדק 7 ולא להדק . 3 איור 19 . 4 מעגל חד-יציב סימטרי הכולל את הרכיב 555

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר