עמוד:200

תדר התנודות הוא ו גורם המחזור , , Duty Cycle הוא דוגמה 19-1 במעגל המתואר באיור . C = O . l nF-1 , R = lOkn , R = 50 kn - 19 . 1 חשבו את הזמנים J , 7 } ואת זמן המחזור , . 7 מהו תדר התנודות ומהי תגובת המחזור ? פתרון דוגמה 19-2 במעגל שבדוגמה 19 . 2 הגל המרובע אינו סימטרי , * T ) . ( 7 א . הסבירו כיצד אפשר לקבל במעגל המתואר באיור 19 . 1 גל מרובע סימטרי . ב . מהו תדר התנודות ? ג . הסבירו את החסרונות של המעגל כאשר רוצים לשנות את תדר התנודות . פתרון א . אם הנגד R , יהיה גדול מאוד בהשוואה ל- , /? נקבל גל מרובע סימטרי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר