עמוד:197

בימוי 19 ( ניסוי 7 ג בתכנית הלימודים ) a c של רב-רטט אל-יציב באמצעות המעגל ה מוכלל 555 בניסוי זה נפעיל - בהדמיה ובאמצעות רכיבים ממשיים - רב-רטט המייצר גל ריבועי . לשם כך נשתמש ברכיב המוכלל . 555 בניסוי נשנה את תדר פעולתו של הרב-רטט על-ידי שינוי ערכי רכיביו , ובהמשך נרכיב רב-רטט על גבי לוח בנייה ונפעיל אותו . מסרות הניסוי J הכרת השימוש ברב-רטט אל-יציב כמקור לגל ריבועי J הכרת מעגל רב-רטט אל-יציב J חישוב התדר וגורם המחזור של רב-רטט אל-יציב E רשות ; חישוב התדר וגורם המחזור של רב-רטט אל-יציב באמצעות הרכיב 555 המיוצר בטכנולוגיית CMOS והמשתמש במספר קטן יותר של רכיבים רקע עיוני רב-רטט אל-יציב ( חופשי ) רב-רטט חופשי , המכונה גם אל-יציב ( Stable Multi Vibrator ) הוא רב-רטט בעל שני מצבים יציבים למחצה . מעגל זה אינו זקוק לאות דרבון חיצוני כדי לעבור ממצב אחד למשנהו ; עובדה זו מאפשרת שימוש באל-יציב כמקור לגל ריבועי . בסעיף הבא נראה כיצד אפשר לחבר את הרכיב 555 כמעגל אל-יציב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר