עמוד:196

רשות : דרבון חד-יציב באמצעות דפקים רחבים . 8 הגדירו רוחב דופק חיובי של 5 ווו 2 . 5 ( במקום של ( 4 . 7 ms עבור המחולל המחובר למבוא החדיציב , וכך תגדילו את רוחב הדופק השלילי של הגל המרובע - מרוחב של 3 ms לרוחב של . 9 . 2 . 5 ms הריצו את המעגל . מדדו את רוחב הדופק של האות ( השגוי - שאינו מתאים למשוואה שפיתחנו , ( המתקבל במוצא החד-יציב , וכתבו אותו בדוח הניסוי . הפסיקו להריץ את המעגל . שאלה 18 . 2 הסבירו מדוע התקבל בסעיף 9 רוחב דופק שאינו מתאים למשוואה . 7 } = / . / RC . 10 סרטטו מעגל חדש של חד-יציב על-ידי הוספת מעגל מעביר גבוהים המורכב , £ ) , , C , , R s , R -r 2 כמתואר באיור 18 . 9 ( הנגד R 4 מייצג את התנגדות המוצא של המחולל . ( . 11 הריצו את המעגל . מדדו , בעזרת משקף תנודות , את מתח המבוא של המחולל ואת מתח המוצא שלו וכתבו אותם בדוח הניסוי . העתיקו את חלון התוכנה המתאר את צורות הגלים המתקבלות לדוח הניסוי . . 12 מדדו את רוחב הדופק של האות המתקבל במוצא החד-יציב וכתבו אותו בדוח הניסוי . שאלה 18 . 3 חשבו את רוחב הדופק של המעגל המתואר באיור . 18 . 9 השוו את התוצאה שקיבלתם עם תוצאות המדידות שביצעתם בסעיף . 12 איור 18 . 9 מעגל חד-יציב המדורבן על-ידי דפקים רחבים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר