עמוד:194

במצב היציב , הדק מסי 2 מחובר ל 1 ' - י על-ידי הנגד . R , לחיצה קצרה על המפסק S גורמת לירידת אות הדרכון לרמת , ' 0 ' לקבלת דופק חיובי במוצא של הדק מסי 3 ולהדלקת של נורת הדפ"א המחוברת על-ידי הנגד R 2 למוצא החד-יציב . הרכיבים הקובעים את משך דופק המוצא הם net R והם מוקפים בקו מקווקו . חישוב משך הזמן של הדופק במוצא ( זמן רוחב הדופק ) זמן המצב היציב למחצה , שהוא משך הזמן של הדופק במוצא , הוא הזמן הדרוש לקבל C להיטען מאפס עד ערך של ., — F cc זמן זה נתון באמצעות המשוואה : ( 18-2 ) T = RC \ n 3 = 1 . 1 RC דוגמה 18-z במעגל המתואר באיור . C = 0 . l nF , /? = 10 kfl , 18 . 7 חשבו את זמן רוחב הדופק . פתרון = \\ RC = LI x lOkQ x O . l n F = 1 . 1 ms , 7 ביצוע הניסוי חד-יציב המדורבן על-ידי דפקים צרים באיור 18 . 8 מתואר מעגל חד-יציב המדורבן על-ידי דפקים צרים . נרכיב מעגל כזה בחלקו הראשון של הניסוי . איור 18 . 8 מעגל חד-יציב המדורכן על-ידי דפקים צרים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר