עמוד:193

רשות : דרבון וזד-יציב באמצעות דפקים רחבים כאשר משתמשים באות דרבון שהדופק השלילי שלו , , / , רחב מרוחב הדופק של החד-יציכ , , , 7 משתמשים במעביר גבוהים כמתואר באיור , 18 . 6 כדי לקבל דופק דרבון צר בזמן הירידה של אות הדרבון . כאשר אות הדרכון עולה מתקבל במוצא של מעגל הגזירה דופק חיובי שגודלו נע בין , 2 V ^ v cc מתח העלול להזיק ל . 555- למניעת מצב זה חוברה במוצא מעגל הגזירה הדיודה . D ] כאשר מופיע המתח הגבוה הדיודה מוליכה ומגבילה את גודלו של הדופק החיובי ל 1 \/ - לכל היותר . באיור 18 . 7 מתואר מעגל עקרוני של חד-יציב המדורבן באותות רחבים . איור 18 . 7 סרטוט חשמלי עקרוני של מעגל חד-יציב איור 18 . 6 מעביר גבוהים כמדרבן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר