עמוד:192

הרכיבים an R- > C חיצוניים לרכיב 555 וערכם נקבע על-ידי מתכנן המעגל . לכן הם נמצאים מחוץ למסגרת המכילה את התיאור של ה . 555- הדק 5 של הרכיב מחובר , דרך קבל סינון , לאדמה . מטרת החיבור היא למנוע את השפעת הרעשים על פעולת המעגל . הדק 4 מחובר באופן קבוע למקור המתח , cc ( רמה לוגית toe וזאת כדי למנוע את איפוס הדלגלג . הנגד R והקבלס קובעים את משך הזמן היציב למחצה של החד-יציב . באיור 18 . 5 מתוארים המתח על הקבל , ע , אות הדרבון ואות המוצא , , v של החד-יציב 3 6 המתואר באיור . 18 . 5 אות הדרכון המתואר באיור 18 . 5 צר מרוחב הדופק של החד-יציב , > / , ) . ( 7 איור 18 . 5 תיאור המתחים במוצא החד-יציב על-פני הקבל ובהדק הדרבון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר