עמוד:191

ד . הטרנזיסטור Q הטרנזיסטור Q ] נמצא באחד משני המצבים ; רוויה או קיטעון . כאשר Q ברוויה x נתייחס אליו כאל כמתג סגור , וכאשר Q ] בקיטעון נתייחס אליו כאל מתג פתוח . כפי שנראה בהמשך , משתמשים בטרנזיסטור לפריקת הקבל המחובר להדק מס' . 7 ה . מעגל המוצא מעגל זה יכול לספק זרם ( Source ) או לספוג זרם ( Sink ) עד זרמים של . 200 mA הרמות הלוגיות של מעגל המוצא דומות לרמות הלוגיות של שער מסוג TTL ומושפעות מהזרם בהדק המוצא . אפשר להניח , שברכיב C 555 מתחי המוצא T ו 0 V-t 5 V cm ' 0 ' - בהתאמה עבור זרמי מוצא נמוכים ( פחות . ( 1 mA-t 2 האות במוצא של הדק 3 נמצא במצב לוגי ההפוך לאות המוצא . Q הפעלת 555 כרב-רטט חד-יציב באיור 18 . 4 מתואר מימוש של חד-יציב באמצעות הרכיב . 555 איור 18 . 4 מימוש של חד-יציב באמצעות הרכיב 555

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר