עמוד:190

ברכיב 555 כלולים כמה מעגלים עקרוניים , כמפורט להלן . א . ושת נגדים רשת נגדים מורכבת משלושה נגדים , , R , R , R { שההתנגדות של כל אחד מהם היא . 5 kQ מכאן נובע שמו של הרכיב . 555 - הדק מספר 5 של הרכיב מחובר בין הנגדים R -1 ובין המבוא המהפך של משווה 2 ^ המתח בהדק זה הוא : הוא nnon Vrr על הנגד - ^ - R ב . שני משווים משווה - 1 במוצא המשווה , , S יהיה T כאשר המתח בהדק 6 גדול מ- \ vcc ויהיה ' 0 ' כאשר המתח בהדק 6 קטן מ- . ^ cc Vrr משווה - 2 במוצא המשווה , , R יהיה ' 1 ' כאשר המתח בהדק 2 קטן מ ^ - ך- ויהיה T כאשר המתח בהדק 2 גדול מ- .- ^~ - ג . מעגל דו-יציב מסוג SR המעגל כולל מבוא איפוס ישיר ( הדק מס' ( 4 ומבואות מידע . R- - \ S - מוצא הדלגלג , , Q משמש הן להפעלת הטרנזיסטור Q והן כאות דוחף למעגל המוצא , מוצא הדלגלג נקבע לפי טבלת האמת הזאת ' הדק , 4 המשמש כמבוא איפוס ישיר , הוא במצב . ' 0 '

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר