עמוד:188

אות הדרבון באיור 18 . 1 מסורטט כדופק חיובי אולם הוא עשוי להיות גם דופק שלילי . דוגמה לשימוש ברב-רטט חד יציב שימוש בחד-יציב אפשרי במערכת מנייה ספרתית . למשל , במערכת למניית מספר המכוניות הנכנסות לחניון כמתואר באיור . 18 . 2 אל המבוא של שעון המונה ( המחובר באמצעות הנגד R לרמה , ( ' 1 ' מחובר מפסק שכל l לחיצה עליו אמורה לקדם את המנייה באחת . לחיצה על המפסק S ] גורמת למבוא המונה ' לרדת' לרמה , " 0 " והמונה אמור לקדם את המניין באחת . במימוש המתואר קיימת בעיה הנובעת מכך שברגע הלחיצה על המפסק Sj נוצרים ריטוטים מכניים ונוצרת סדרה של דפקים במבוא והמונה ימנה יותר מאחת כתגובה ללחיצה על המפסק . כדי למנוע מצב זה אפשר להוסיף למבוא המונה מעגל חד-יציב הפותר את הבעיה . דוגמה 18-1 מה נדרש במעגל חד-יציב כדי לפתור את בעיית הריטוטים של המפסק , ברגע , 5 , באיור ? 18 . 2 פתרון כדי לפתור את בעיית הריטוטים משך הדרכון , זמן הלחיצה על הלחצן , צריך להיות קצר ממשך זמן הופעת הדופק במוצא ( מרוחב הדופק . ( אם תנאי זה לא ימולא , נקבל במוצא החד-יציב מספר דפקים בזמן הלחיצה ומספר דפקים נוספים בזמן השחרור של הלחצן . איור 18 . 2 מערכת למניית מספר המכוניות הנכנסות לחניון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר