עמוד:187

ניםוי 18 ( ניסוי 7 ב בתכנית הלימודים ) u c של רב-רטט רוד-יציב באמצעות המעגל המוכלל 555 בניסוי זה נכיר את השימוש בחד-יציב במעגלים שונים . בהמשך נשתמש במעגל המוכלל 555 כרב-רטט חד-יציב ונפעיל אות במספר דרכים . בהמשך נכנה את המעגל המוכלל 555 בשם רכיב . מסרות הניסוי J הכרת השימוש ברב-רטט חד-יציב כקוצב זמן J הכרת הרכיב J 555 הכרת מעגל רב-רטט חד-יציב הממומש באמצעות הרכיב J 555 הפעלת רב-רטט חד-יציב המדורבן על-ידי דפקים קצרים J רשות : הפעלת רב-רטט חד-יציב המדורבן על-ידי דפקים רחבים רקע עיוני רב-רטט חד-יציב הוא מעגל המפיק במוצאו , בתגובה לאות דרבון במבואו , אות יחיד שמשכו קבוע / 7 } ) כמתואר באיור . 18 . 1 איור 18 . 1 צורות הדפקים במבוא ובמוצא של רב-רטט חד-יציב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר