עמוד:186

שאלה 17 . 2 השוו את תוצאות המדידות של מתח המוצא שביצעתם בסעיף 5 עס תוצאות החישוב שהתקבלו בדוגמה . 17-1 שאלה 17 . 3 הסבירו מדוע עוצמת מתח החילופין על הקבל C נמוכה ומדוע המתח הישר המופיע עליו , כעבור פרק זמן ארוך , שווה למחצית מהמשרעת של הגל הריבועי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר