עמוד:185

שלוש הרשתות מוזנות מאות מבוא ריבועי סימטרי , במשרעת של 10 ¥ ( אפס עד ( 10 V ובתדר של . 500 Hz שאלה 17 . 1 א . חשבו את משך המחזור החיובי של האות הריבועי . ב . חשבו את קבוע הזמן של שלוש הרשתות . . 1 סרטטו , באמצעות תוכנת ההדמיה , את מעגל הניסוי המתואר באיור . 2 . 17 . 10 הגדירו את מחולל האותות כמחולל דפקים - Pulse Generator - בעל זמן מחזור ( Period ) של 2 ms ובעל רוחב דופק ( Pulse Width ) של . 3 . 1 ws בחלון , Simulation בחרו Setup Analyses- ! ואז בחרו Transient / Fourier- l הגדירו את זמני ההתחלה והסיום של ההדמיה i את זמן ההתחלה 0 . 00 so ( Start Time ) ואת זמן הסיום ; 1 mso ( Stop Time ) את הצעד המרבי ( Max Step ) הגדירו . 5 ps-J בדיקת התגובה של הרשת לאות מדרגה . 4 הפעילו את תוכנת ההדמיה והריצו את המעגל . מדדו , בעזרת משקף תנודות , את מתח המוצא של המחולל ואת מתח המוצא של כל אחת מהרשתות . העתיקו את החלון המתאר את צורות הגלים המתקבלות לדוח הניסוי . . 5 מדדו את מתח המוצא של כל אחת מהרשתות כעבור 1 ms מתחילת פעולת האות הריבועי . בדיקת התגובה של הרשתות לדופק בודד . 6 הגדירו את זמן הסיום ( Stop Time ) של מחולל הדפקים . 7 . 2 mso בצעו שוב את הפעולות שביצעתם בסעיף . 4 בדיקת התגובה של הרשת לגל ריבועי . 8 הגדירו את זמן הסיום . 9 . 24 mso ( Stop Time ) הפעילו את תוכנת ההדמיה ומדדו את המתח הישר ( הממוצע ) על הקבל C כעבור 3 . 24 ms

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר