עמוד:181

בימוי 17 ( בימוי 7 א בתכבית הלימודים ) תגובת ר !/ ותות המעבירות תדרים נמוכים לאות ריבועי בניסוי זה נרכיב , בהדמיה , רשת ( מסננת ) המעבירה אותות בתדרים נמוכים . ( LP ) Filter Low Pass - rinun הניסוי . ' הכרת רשת מעבירה נמוכים LP - מסוג J RC הכרת התגובה של רשת RC לאות מדרגה ריבועי עבור קבועי זמן שונים J הכרת התגובה של רשת , RC בעלת קבוע זמן קצר , לגל ריבועי מ ^/ ך הניסוי שלושה שיעורים רקע עיוני רשת מעבירה נמוכים רשת מעבירה נמוכים ( Low Pass - LP ) הבסיסית והנפוצה ביותר היא מעגל RC והיא מתוארת באיור . 17 . 1 איור 17 . 1 מעגל RC כרשת מעבירה נמוכים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר