עמוד:178

מקור זרם קבוע . 13 הרכיבו , באמצעות תוכנת ההדמיה , את מעגל הניסוי המתואר באיור . 16 . 7 שאלה 16 . 3 הזרם הצפוי , מתוך חלוקת מתח המוצא בהתנגדות המוצא , R אמור להיות . 25 mA מדוע הזרם הנמדד , כפי שמצוין באיור , 16 . 7 הוא גבוה יותר ? . 14 צרו טבלה בת שתי עמודות : עמודה אחת תציג את התנגדות העומס , , R \ והעמודה האחרת תציג את זרם העומס . הריצו את המעגל , מדדו את התנגדות העומס ואת זרם העומס וכתבו אותם בטבלה . . 15 בצעו שוב את המדידות שביצעתם בסעיף 14 עבור התנגדויות עומס גדולות יותר , עד התנגדות של . 700 12 בצעו לפחות שמונה מדידות . כתבו את התוצאות בטבלה והעתיקו את הטבלה לדוח הניסוי . . 16 העתיקו את הטבלה לגיליון האלקטרוני וסרטטו גרף המתאר את זרם העומס כפונקציה של התנגדות העומס . העתיקו את הגרף לדוח הניסוי . סמנו על הגרף את תחום התנגדות העומס שבו זרם העומס נשמר קבוע ( עד לשינוי של 0 . 5 mA מהזרם הקבוע . ( איור 16 . 7 מעגל של מקור זרם קבוע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר