עמוד:176

ביצוע הניסוי מייצב בסיסי . 1 הרכיבו את מעגל הניסוי באמצעות תוכנת ההדמיה , כפי שמתואר באיור . 16 . 5 . 2 הריצו את המעגל ומדדו את מתח המוצא . . 3 צרו טבלה בת שתי עמודות : עמודה אחת תציג את מתח המבוא והעמודה האחרת תציג את מתח המוצא . שנו את מתח המבוא 15 V ry l v-n במדרגות של ¥ , 1 וכתבו בטבלה את מתח המבוא ואת המתח שתמדדו במוצא . העתיקו את הטבלה לדוח הניסוי . . 4 קבעו , מתוך הטבלה , את תחום מתחי המבוא שבו המייצב פועל כנדרש . כתבו את התחום הזה בדוח הניסוי . השוו את התחום הנמדד עם התחום של מתחי המבוא המצוין בנתוני היצרן . . 5 כתבו מהו המתח המזערי שבו המייצב פועל . מהו הפרש המתחים בין מתח המוצא למתח המבוא במצב זה ? האם הוא מתאים לנתוני היצרןל . 6 קבעו את מתח המבוא כ . 12 ¥ - צרו טבלה בת שתי עמודות : עמודה אחת תציג את התנגדות המוצא והעמודה האחרת תציג את מתח המוצא . קבעו את התנגדות המוצא כ 200 £ 2- ומדדו את מתח המוצא . כתבו את שני הערכים בשורה הראשונה בטבלה . . 7 מדדו שוב את מתח המוצא עבור כמה התנגדויות עומס , הקטנות במדרגות של , 25 Q עד ההתנגדות המזערית המותרת על-פי נתוני היצרן . כתבו את תוצאות המדידות בטבלה . איור 16 . 5 מעגל מייצב בסיסי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר