עמוד:173

וקטנה , עד מצב של קצר , גם זרם המוצא קטן עד שהזרם האופייני יהיה 80 mA לערך ערכו שח מאפייו זה נכון עבור מתחי כניסה גבוהים בסדר גודל של . ( 20 V מייצב בסיסי המייצב הבסיסי מתואר באיור . 16 . 2 מן ההדק COMMON זורם זרם רגיעה , I , ( Current Quiescent ) אל ארקת המעגל . הערך האופייני של הזרס הזה , עבור הרכיב , 78 LO 5 הוא 3 mA ( בטמפרטורה של . ( 25 ° C מתח המבוא , , V צריך להיות גדול מן המתח שבמוצא , לפחות בשיעור של AV הערך האופייני של המתח הזה עבור הרכיב 7806 הוא , כאמור , , AV < 2 V ON . 2 V הרכיב אינו פועל כראוי . הקבל C משפר את תגובת המייצב לשינוים פתאומיים בעומס , ומונע תנודות במעגל . הקבל ! C נחוץ לסינון רעשים ( אותות טפיליים בתדרים גבוהים , ( כאשר המוליכים שבין המייצב ובין המיישר , שאליו הוא מחובר , ארוכים . זרם המוצא , , / שווה , בקירוב , לזרם המבוא , / ( כאשר זרמי המוצא גדולים , ( מכיוון in 0 שזרם הרגיעה זניח יחסית לזרם המוצא ( מיליאמפרים ספורים לעומת 100 mA ברכיב . ( 78 L 05 איור 16 . 2 מעגל מייצב בסיסי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר