עמוד:172

נסביר את המאפיינים העיקריים של משפחת המייצבים 78 LXX ו ( 1 ) מתח מוצא - ( Output Voltage ) ערכו האופייני ( Typ ) בניסוי הוא . 5 V הפיזור של מאפיין זה הוא . 5 . 25 V - 4 . 75 V ( 3 ) יציבות שינויים במתח המבוא - Sv , ( Line Regulation ) השינוי שחל במתח המוצא ( ביחידות של ( mV כאשר חל שינוי במתח המבוא . לדוגמה , כאשר מתח המבוא משתנה בתחום , 20 + V 7 V וזרם העומס קבוע , , I = 40 mA השינוי המרבי במתח המוצא הוא . 75 mV ( 4 ) יציבות כנגד שינויים בזרם העומס - ( Load Regulation ) השינוי שחל במתח המוצא ( ביחידות של ( mV כאשר חל שינוי בזרם העומס . לדוגמה , כאשר זרם העומס משתנה בטמפרטורת החדר ( 25 ° C ) בתחום של , 100 mA-n 1 mA השינוי המרבי במתח המוצא הוא של . 60 mV ( 5 ) זרם רגיעה - / , ( Quiescent Current ) הזרם הזורם מן ההדק COMMON לארקת המעגל . הערך האופייני של זרם הרגיעה הוא . 3 mA ( 6 ) מתח מזערי לפעולה - ( Dropout Voltage ) הפרש המתחים המזערי שחייב להתקיים בין המבוא למוצא , כדי שהמייצב יפעל כתקנו . הערך האופייני הוא . 2 V ( 7 ) זרם קצר - / Oshort , ( Short Circuit Current ) המייצב מוגן מפני קצר באופן הזה ; כאשר מחברים אליו נגדי עומס שהתנגדותם קטנה במעט מן ההתנגדות המזערית המותרת , מתח המוצא קטן , וכאשר מחברים אליו נגדי עומס שהתנגדותם הולכת איור 16 . 1 תיאור עקרוני של מייצב ממשפחת המייצבים 78 XX

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר