עמוד:171

בימוי 16 ( ניסוי 6 ג בתכנית הלימודים ) מייצב מוכלל 7805 ( רשות ) בניסוי זה נבדוק , בהדמיה , את פעולתו של מייצב מוכלל . 7805 נבדוק שיטות לשפר את ביצועי המייצב על-ידי הוספת כמה רכיבים למעגל . מסרות הניסוי J בנייה בהדמיה של מעגל מייצב מוכלל J בדיקת תחום מתחי המבוא המאפשר עבודה תקינה של המייצב J שינוי התנגדות העומס ובדיקת השפעת השינוי על מתח המוצא J בדיקת זרם המוצא עבור התנגדויות עומס נמוכות ומצב קצר במוצא י . הפעלת המייצב כמקור למתח משתנה J הפעלת המייצב כמקור זרם קבוע משך הניסוי שלושה שיעורים רקע עיוני משפחת המייצבים 78 XX משפחת המייצבים 78 XX מפיקה מתחים קבועים ( fixed ) הקידומת 78 מציינת מתח חיובי XX-1 מתאר את מתח המוצא . למשל , 7812 הוא מייצב שמפיק מתח חיובי של . 12 ¥ המתחים התקניים במשפחה הזאת הם : . 24 V , 18 V , 15 V , 12 V , 8 V , 6 V , 5 V לכל המייצבים האלה יש מארז הכולל שלושה הדקים . באיור 16 . 1 מסורטט תיאור עקרוני של המייצב והדקיו , וכן מצוינים ערכים אופייניים של מתחי מבוא וזרם מוצא . במסגרת ניסוי זה נבצע הדמיה של הרכיב , 78 L 05 הרכיב הקיים בתוכנת ההדמיה . זרם המוצא המרבי המאפשר עבודה תקינה של הרכיב הוא . / = 100 mA

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר