עמוד:169

. 4 חזרו ומדדו את מתח המוצא עבור כמה מצבים של הפוטנציומטר ( לפחות חמישה , ( עד 99 ° / 0 מהתנגדות הפוטנציומטר . כתבו את תוצאות המדידות ואת מצבי הפוטנציומטר בטבלה שיצרתם . העתיקו את הטבלה לדוח הניסוי . . 5 כתבו בדוח הניסוי את המתח המזערי ואת המתח המרבי במוצאי ספק הכוח בהתאם למצבי הקיצון של הפוטנציומטר . . 6 שנו את מצב הפוטנציומטר ^ p ל 50 % - מהתנגדותו . . 7 צרו טבלה בת שלוש עמודות : עמודה אחת תציג את התנגדות העומס , , RL עמודה שנייה תציג את מתח המוצא , , vL ועמודה שלישית תציג את זרם העומס . 8 . / L שנו את התנגדות העומס ל 220 £ 1- ומדדו את מתח המוצא ואת זרם המוצא . כתבו בטבלה את ההתנגדות ואת מתח המוצא . . 9 בצעו שוב את הפעולות שביצעתם בסעיף 8 עבור חמישה ערכי התנגדות נוספים . אחד מהערכים הוא הנגד בעל ההתנגדות המזערית שאפשר לחבר למייצב ( יש לחשבה בהתאם למתח המוצא שהתקבל במצב הראשון . ( העתיקו את הטבלה לדוח הניסוי . . 10 צרו גרף , באמצעות הגיליון האלקטרוני , המתאר את מתח המוצא כפונקציה של זרם העומס . . 11 חשבו , באמצעות הגיליון האלקטרוני , את שיפוע הקירוב לקו ישר של הגרף שיצרתם . העתיקו את הגרף ואת חלון חישוב השיפוע לדוח הניסוי . . 12 שנו את התנגדות העומס ל . 13 . l k £ 2- צרו טבלה בת שתי עמודות עמודה אחת תציג את מתח המוצא והעמודה האחרת את מתח המוצא . . 14 הגדילו את מתח המבוא . 15 . 18 v- > מדדו את מתח המוצא . כתבו את מתח המבוא ואת מתח המוצא בטבלה . . 16 בצעו שוב את המדידה שביצעתם בסעיף 15 עבור שמונה מתחי מבוא נוספים עד מתח מבוא של . 17 . 22 v סרטטו , בגיליון האלקטרוני , גרף המתאר את מתח המוצא כפונקציה של מתח המבוא . העתיקו את הגרף לדוח הניסוי . . 18 סרטטו , באמצעות הגיליון האלקטרוני , את הקו הישר המקורב לגרף שקיבלתם , ומצאו את שיפועו . העתיקו את החלון המתאים לדוח הניסוי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר