עמוד:168

במצב אידאלי , שינויים בזרם העומס אינם גורמים לשינויים במתח המוצא ולכן התנגדות המוצא הדינמית היא אפס . כלומר , ספק כוח שמדד היציבות שלו הוא אפס משמש כמקור מתח אידאלי . היחידה של מדד זה היא אוהם , Q בדרך-כלל ספק הכוח המיוצב מוגן מפני קצר ומפני עומס יתר , במקרים אלה , מתח המוצא וזרם המוצא קטנים עם חיבורם של עומסים שהתנגדותם קטנה מההתנגדות המזערית . יציבות מתח המוצא כתוצאה משינויים במתח המבוא מדד זה מאפיין את השינויים במתח המוצא החלים עקב שינויים במתח המבוא . המדד קבועות . מדד יציבות המתח בספק כוח אידאלי שווה אף הוא לאפס . מדד יציבות נוסף , שלא נדון בו כאן , הוא מדד היציבות לשינויים בטמפרטורה . ביצוע הניסוי . 1 הרכיבו את מעגל הניסוי המופיע באיור . 15 . 8 . 2 צרו טבלה בת שני עמודות : עמודה אחת תציג את מצב הפוטנציומטר , , /? p והעמודה האחרת תציג את מתח המוצא , . 3 . vL הריצו את המעגל וכתבו בטבלה את מצב הפוטנציומטר ואת מתח המוצא . 15 . 8 vw מעגל הניסוי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר