עמוד:167

שאלה 15 . 4 באיור 15 . 7 מתואר מעגל הניסוי שנרכיב בהמשך . א . חשבו מהו הזרם המרבי שזורם בעומס , בהנחה שהגבר הזרם של הטרנזיסטור הוא 200 ושהזרם במוצא של מגבר השרת הוא . 2 mA ב . חשבו מהי ההתנגדות המזערית של נגד העומס שאפשר לחבר למוצא הספק עבור מתח מוצא של . 10 V מדדים להערכת היציבות של ספק כוח מיוצב קיימים שלושה מדדי יציבות ( מקדמי יציבות ) לבחינת ביצועי ספק מיוצב , והם מפורטים להלן . התנגדות המוצא הדינמית מדד זה מאפיין את השינויים במתח המוצא עקב שינויים בזרם העומס . מקדם יציבות זה n AV מוגדר . _ $ ' = R = ° r 1 בדיקת מדד זה נעשית כאשר מתח המבוא אינו משתנה ^ ^ M I o וטמפרטורת הסביבה קבועה . איור 15 . 7 מעגל הניסוי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר