עמוד:166

שאלה 15 . 3 הניחו שלמעגל הניסוי המתואר באיור 15 . 3 מחובר מגבר השרת LM 358 A ( שחלק מנתוניו מצוינים באיור ( 15 . 5 ושהגבר הזרם בטרנזיסטור הוא . / 3 = 100 א . חשבו את זרם העומס המרבי שאפשר לצרוך מספק הכוח , בהנחה שהזרם במוצא של מגבר השרת הוא . 5 mA ב . מהו תחום ההתנגדויות של העומס שאפשר לחבר לספק המיוצב , עבור מתח מוצא מזערי ועבור מתח מוצא מרבי ? טרנזיסטור : מתח הפולט-קולט המזערי , מתח הקולט-פולט מרבי , זרם הקולט המרבי והספק הפיזור המרבי משפיעים על הטווח של מתחי המבוא . באיור 15 . 6 מצוינים חלק מנתוניו של הטרנזיסטור . 2 N 3019 איוו 15 . 6 חלק מנתוניו של הטרנזיסטור ^ 3019

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר