עמוד:165

שאלה 15 . 2 חשבו את הגדלים שלפניכם עבור המעגל המתואר באיור 15 . 3 ולגבי הדיודה 1 N 752 A שנתוניה מצוינים באיור . 15 . 4 א . חשבו את הזרם המרבי , ג / 13 הזורם ברכיב . מהו מאפיין הדיודה הקובע את ערכו ^ של זרם זהי ב . חשבו את הזרם המזערי , , I zum הזורם ברכיב . מהו מאפיין של הדיודה הקובע זרם זה ? א . חשבו את המתחים המרביים ואת המתחים המזעריים במבוא המאפשרים פעולה תקינה של דיודת הזנר . ב . חשבו את הספק הפיזור הדרוש של הנגד , . R מגבר שדת . המאפיינים של מגבר השרת המשפיעים על המתח המזערי במבוא למיצב הם ו מתח הזנה מזערי , מתח הזנה מרבי וזרם מוצא מרבי . מאפיינים אלה מצוינים בדפי הנתונים של המגבר . באיור 15 . 5 מצוינים חלק מנתוניו של מגבר השרת . LM 358 A מגבר שרת זה מתאפיין בכך שהוא מאפשר עבודה עם ספק כוח יחיד , כלומר , אפשר להאריק את מבוא הספק השני . איור 15 . 5 קטע מדף הנתונים של מגבר השרת LM 358 A

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר