עמוד:164

תחום השינויים האפשריים במתח המבוא תחום השינויים האפשריים במתח המבוא מוגבל על-ידי מאפייני הרכיבים השונים המרכיבים את המעגל . מאפיינים כמו הספקי פיזור מרביים , זרם מרבי ומזערי והפרשי מתחים מרביים ומזעריים . ננתח בקצרה את המאפיינים של הרכיבים המרכיבים את המעגל . דיודו * זנר ו הספקי הפיזור של דיודות הזנר המשמשות בספקי כוח עשויים להיות בערכים של . 1 W- 0 . 5 W הספק הפיזור קובע , למעשה , את הזרם המרבי של הדיודה בעת פעולתה כמייצבת . זרם העבודה של הדיודה נקבע בדרך-כלל כזרם הבדיקה כפי שמצוין במפרט היצרן . (/ ZT ) היצרן אינו מציין את הזרם המזערי המאפשר את פעולתה של הדיודה ו"כלל אצבע" מקובל הוא 10 % מהזרם המרבי , , / ZM של הדיודה . 1 באיור 15 . 4 מצוינים נתונים של דיודות בהספק של . 0 . 5 W בניסוי 6 א מופיע אופיין נוח יותר לקריאה . אפשר , כמובן , למצוא דפי נתונים באינטרנט . איור 15 . 4 דף נתונים של דיודות זנר בעלות הספק פיזור של 0 . 5 w

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר