עמוד:161

ניסוי 15 ( ניסוי 6 ב בתכנית הלימודים ) מייצב מתח הכולל מגבר ודיודת זבר ( ר ^ וות ) בניסוי זה נבדוק , בהדמיה , את פעולתו של מעגל של מייצב מתח מקבילי המורכב מדיודת זנר , ממגבר מתח ( מגבר שרת , ( מטרנזיסטור וממעגל דגימה . מעגל הדגימה מורכב מנגד קבוע ומנגד משתנה . הנגד המשתנה מאפשר לשנות את מתח המוצא המיוצב על-ידי שינוי התנגדות הנגד . מסרות הניסוי J בנייה של מייצב מקבילי J בדיקת מתח המוצא המרבי ובדיקת מתח המוצא המזערי של המייצב J שינוי מתח המבוא ובדיקת השפעת השינוי על מתח המוצא של המייצב J שינוי ההתנגדות העומס ובדיקה של השפעת השינוי על מתח המוצא מ ^/ ך הניסוי שני שיעורים רקע עיוני מתח המוצא של מעגל זה נדגם על-ידי מעגל הדגימה . מעגל הדגימה הוא מחלק מתח שבו אחד הנגדים הוא נגד משתנה . במוצא מעגל הדגימה מופיע מתח היחסי ישר למתח המוצא . המתח הנדגם "מוחזר" כמשוב למבוא של מגבר שגיאה , שלמבואו האחר של המגבר מחובר מקור מתח ייחוס קבוע . תפוקת מגבר השגיאה היא אות שגיאה המחובר לרכיב טורי - טרנזיסטור - אשר משנה את מוליכותו כך שהשינוי במתח המוצא , עקב שינוים בעומס או במתח המבוא , יהיה מזערי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר