עמוד:159

. 4 בצעו שוב את המדידות שביצעתם בסעיף 3 במדרגות של 0 . 5 V עד מתח של . 5 . 36 V העתיקו את הנתונים לגיליון האלקטרוני וסרטטו את הגרפים האלה : גרף המתאר את מתח המוצא כפונקציה של מתח המבוא וגרף המתאר את זרם הזנר כפונקציה של מתח המבוא . העתיקו את הגרפים לדוח הניסוי . . 6 הסבירו את התנהגות הגרפים שהתקבלו . . 7 שנו את מתח המבוא ל 12 \ - והחליפו את נגד העומס בנגד שהתנגדותו . 8 . 200 12 מדדו את מתח המוצא ואת זרם הזנר . . 9 בצעו שוב את המדידות שביצעתם בסעיף 8 עבור נגד של 300 0 ועבור מצב של נתק ( מפסק מנותק . 10 . ( העתיקו את הנתונים לגיליון האלקטרוני וסרטטו בגיליון האלקטרוני את הגרפים האלה י גרף המתאר את מתח העומס כפונקציה של התנגדות העומס ; גרף המתאר את זרם הזנר כפונקציה של התנגדות העומס . שאלה 14 . 4 הסבירו מדוע הזרם בדיודת הזנר גדל ככל שגדלה התנגדות העומס . חיבור דפ"א כעומס במתח מבוא משתנה . 11 הרכיבו את מעגל הניסוי המתואר באיור . 14 . 6 איוו 14 . 6 מעגל ייצוב המחובר לדפי'א

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר