עמוד:158

הציוד \ UTY \ T \ לניסוי ספק מיוצב דיודת זנר 1 N 751 A נגדים בהספק של , 130 Q- 0 . 5 W ם 1 . 5 kQ , 300 Q , 200 £ 2 , 150 , 5 % ^^ pim , vjpnn zu / 7 ^^^) 750 Q . 1 M שהתנגדותו קרובה ביותר לנדרש ) הספקו נקבע בחישוב . דפ"א אדומה מפסק SPST 2 רבי-מודדים לוח בנייה מהלך הניסוי השפעת השינוי של מתח המבוא ושל התנגדות העומס על מתח המוצא ועל זרם הזנר . 1 הרכיבו את מעגל הניסוי כפי שהוא מתואר באיור . 14 . 5 . 2 מדדו את מתח המוצא ואת זרם הזנר . . 3 שנו את מתח המבוא ל ' - ע 10 . 5 ובצעו שוב את המדידות שביצעתם בסעיף . 2 איור 14 . 5 מעגל הניסוי - השפעת השינוי של מתח המבוא ושל התנגדות העומס על מתח המוצא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר