עמוד:153

בימוי 14 ( ניסוי 6 א בתכנית הלימודים ) מייצב מתח סורי ( רשות ) בניסוי זה נבדוק , בהדמיה , את פעולתו של מייצב בסיסי המורכב מדיודת זנר , מנגד המחובר אליה בטור ומדפ"א . מטרות הניסוי J בניית מעגל של מייצב בסיסי המורכב מדיודת זנר ומנגד טורי J שינויי מתח המבוא ובדיקת השפעת השינוי על מתח המוצא של המייצב J שינוי התנגדות העומס ובדיקת השפעת השינוי על מתח המוצא J חיבור דפ"א כעומס למייצב ומדידת זרמים בדפ"א ובדיודת הזנר \\ un הניסוי שני שיעורים רקע עיוני מעגל להפעלת דפ"א ללא ייצוב בניסוי זה נפעיל דפ"א באמצעות מקור מתח משתנה . באיור 14 . 1 מתואר מעגל הדפ"א ללא ייצוב . בעת פעולה תקינה מפל המתח על הדפ"א הוא 2 V והזרם הזורם דרכה הוא . 2 mA איור 14 . 1 מעגל להפעלת דפ"א ללא ייצוב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר