עמוד:150

שאלה 13 . 3 הסבירו מדוע חיבור הקבל C 2 ושני הנגדים , Rx ו , # 2- למעגל אינה משפיעה על ו א . נקודת העבודה ; ב . הגבר המעגל ( רמז : סרטטו את סכמת התמורה של המעגל . 1 . ( מדדו את נקודת העבודה של הטרנזיסטור ( בזרם ישר . ( השוו את התוצאה הזאת לתוצאה שקיבלתם בתשובה לשאלה . 13 . 1 . 2 חשבו את הגבר הזרם של הטרנזיסטור < דו בזרם חילופין על-ידי מדידת הזרם בבסיס ומדידת הזרם בקולט וחישוב היחס בין הזרמים . השוו את תוצאת המדידה לנתון המופיע בשאלה . 3 . 13 . 2 מדדו את אות המוצא ואת אות המבוא , יחדיו , באמצעות משקף תנודות . נקודות המדידה מסומנות במעגל המתואר באיור 13 . 7 כנקודות cqi Y 2 , כדי לבחור בשני גלים בו-זמנית יש לבחור בנקודת מדידה אחת , ללחוץ על המקש , Shift ובלי להרפות לסמן את נקודת המדידה השנייה . צורת הגלים מתוארת באיור . 13 . 9 אפשר לסמן סימונים על-גבי הגרף על-ידי הקשה על מקש ימין של העכבר כאשר הסמן נמצא מעל אזור הגרף . בחלון שייפתח יש לבחור , Show Waveforms Symbols-3 כמתואר באיור . 13 . 10 . 3 העתיקו את צורות הגלים המתקבלות לדוח הניסוי . איור 13 . 9 צורות הגלים במבוא ובמוצא ; - A במבוא , - B במוצא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר