עמוד:148

הנגד RB מייצג את ההתנגדות השקולה של שני נגדי הבסיס . שימו לב , מקור המתח , , cc מהווה קצר לאות חילופין . הגבר הזרם של המגבר הוא : הגבר המתח הוא ו הסימן השלילי במשוואה ( 13-2 ) מציין שהמתח במוצא הפוך במופעו למתח במבוא , כלומר , כאשר מתח המבוא עולה , מתח המוצא יורד . מתוך משוואה ( 13-2 ) רואים שעבור טרנזיסטור נתון , הגבר המתח גדל עם הגדלת ההתנגדות של הנגד הקולט , ה . לכאורה , יכולנו להגדיל מאוד את ערכו של R ולקבל הגבר c מתח גדול מאוד ! למעשה , אין הדבר כך . הגדלת R מגדילה את מפל המתח עליו , ועקב כך המתח y קטן , ונקודת העבודה מתקרבת לאזור הרוויה . קרבה זו לאזור הרוויה עלולה לעוות את אות המוצא , והאות מפסיק להיות סינוסואידלי . שאלה 13 . 2 חשבו את הגבר הזרם ואת הגבר המתח של המגבר המתואר באיור . 13 . 7 הניחו ש . hK = 2 . 7 W- ) / 7 = 100- איור 13 . 7 מעגל תמורה של מגבר פולט משותף

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר