עמוד:147

הפרמטר 31 מוגדר על-ידי חלוקת המתח ( מתח החילופין ) במבוא בזרם ( זרם החילופין ) במבוא , כלומר , זוהי התנגדות המבוא לאות קטן ( Small Signal Input Resistance ) הפרמטר h הוא הגבר הזרם לאות קטן ( Small Signal Current Gain ) fe הייצוג של טרנזיסטורים באמצעות מעגלי h מקובלים על כל היצרנים . ניתוח מגבר פולט משותף בעל מקדם קבוע באיור 13 . 6 מתואר מגבר פולט משותף , בעל מקדם קבוע , המחובר למקור מתח חילופין . באיור 13 . 7 מתואר מעגל התמורה של המעגל המתואר באיור . 13 . 5 איור 13 . 6 מגבר פולט משותף בעל מקדם קבוע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר