עמוד:141

רשות : מגבר פולט משותף בעל מקדם עצמי . 14 הרכיבו , באמצעות תוכנת ההדמיה , את המעגל המתואר באיור . 12 . 10 שנו את הגבר הזרם של הטרנזיסטור ל . 200- . 15 הריצו את המעגל , מדדו את נקודת העבודה של הטרנזיסטור וכתבו אותה בדוח הניסוי . . 16 שנו את הגבר הזרם של הטרנזיסטור ל100- ול . 300- מדדו , עבור כל הגבר , את נקודת העבודה של הטרנזיסטור וכתבו את התוצאה בדוח הניסוי . שאלה 12 . 7 רשות השוו את השפעת השינוי של הגבר הזרם על יציבות נקודת העבודה עבור מעגל בעל מקדם קבוע לעומת מעגל בעל מקדם עצמי . איזה מעגל , מבין המעגלים האלה , יציב יותר ? איור 12 . 10 מגבר פולט משותף בעל מקדם עצמי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר