עמוד:138

ביצוע הניסוי מגבר פולט משותף עם נגד המחובר לבסיס באיור 12 . 6 מתואר מעגל של מגבר פולט משותף שמחוברים אליו נגד בסיס ונגד קולט . שימו לב , ההתנגדות של נגד הבסיס , , R באיור 12 . 5 היא . 1 . 2 MQ B . 1 סרטטו את מעגל הניסוי המתואר באיור 12 . 6 באמצעות תוכנת ההדמיה . . 2 הריצו את המעגל , מדדו את נקודת העבודה וכתבו אותה בדוח הניסוי . . 3 שנו את ההתנגדות של נגד הבסיס . 3 , 000 kCi-b חזרו ומדדו את נקודת העבודה . A שנו את ההתנגדות של נגד הבסיס ל . 600 \ £ 1- חזרו ומדדו את נקודת העבודה . . 5 הסבירו את השפעת שינוי ההתנגדות של נגד הבסיס השינוי בנקודת העבודה . שאלה 12 . 4 סרטטו את נקודת העבודה על גרף , כדוגמת הגרף המתואר באיור 12 . 3 ב , והסבירו את השפעת שינוי ההתנגדות של נגד הבסיס על מיקום נקודת העבודה בגרף . . 6 שנו את ההתנגדות של נגד הבסיס . 1 . 2 Mn- > היכנסו , על-ידי הקשה כפולה על כפתור שמאל בעכבר כאשר הסמן מוצב על צלמית הטרנזיסטור , למצב עריכה . במצב זה איור 12 . 6 מעגל של מגבר פולט משותף

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר