עמוד:137

נכתוב את משוואת קירכהוף לחוג בסיס-פולט ; + OJ נחלץ את זרם הבסיס מתוך המשוואה : מכיוון שמקור המתח והנגדים קבועים במעגל , הם קובעים את ערכו של זרם הבסיס , , I B לפי משוואה ;( 12-9 ) ומכאן שמו של המעגל- מעגל בעל מקדס הקבוע . באיור 12 . 5 מתואר מעגל בעל מקדם קבוע , שנרכיב ונפעיל בהמשך הניסוי . שאלה 12 . 3 א . הניחו ש . /? = 300- חשבו את נקודת העבודה של הטרנזיסטור במעגל המתואר באיור . 12 . 5 ב . הניחו ש c / rr 400- חשבו את נקודת העבודה של הטרנזיסטור . ג . הניחו ש . /? = 200- חשבו כעת את נקודת העבודה . ד . הסבירו כיצד השינוי בערכו של הגבר הזרם על יציבות נקודת העבודה של הטרנזיסטור . איור 12 . 5 מעגל של טרנזיסטור , בעל מקדם קבוע , המחובר בתצורת פולט משותף

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר